1. Realizacja umowy dotyczącej zamówienia rozpoczyna się w dzień roboczy tuż po dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Termin realizacji zlecenia wynosi od 24 godzin do 10 (dziesięciu) dni roboczych. W zależności od rodzaju towaru i świąt lub dni ustawowo wolnych).

3. W razie pojawienia się niezależnych od Sprzedawcy przeszkód w realizacji zamówienia, termin określony w ust. 2 i 3 może ulec przedłużeniu bez dodatkowych kosztów.

4. Jeżeli pojawią się przeszkody zmuszające Sprzedawcę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Kupującego o przyczynie i wytyczyć nowy termin dostarczenia zamówienia.

5. W momencie spełniający regulacje ust. 5, Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu, o czym ma obowiązek odpowiednio wcześniej poinformować Sprzedającego.

6. Za ostatni dzień realizacji zamówienia uznaje się dzień przekazania przesyłki przez kuriera pod adres wyznaczony przez Kupującego.