Warunki świadczenia usług

Realizacja umowy dotyczącej zamówienia rozpoczyna się w dzień roboczy tuż po dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Termin realizacji zlecenia wynosi od 24 godzin do 14 (czternastu) dni roboczych. W zależności od rodzaju towaru i świąt lub dni ustawowo wolnych).

3. W razie pojawienia się niezależnych od Sprzedawcy przeszkód w realizacji zamówienia, termin określony w ust. 2 i 3 może ulec przedłużeniu bez dodatkowych kosztów.

4. Jeżeli pojawią się przeszkody zmuszające Sprzedawcę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Kupującego o przyczynie i wytyczyć nowy termin dostarczenia zamówienia.

5. W momencie spełniający regulacje ust. 5, Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu, o czym ma obowiązek odpowiednio wcześniej poinformować Sprzedającego.

6. Za ostatni dzień realizacji zamówienia uznaje się dzień przekazania przesyłki przez kuriera pod adres wyznaczony przez Kupującego.

7.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia

8.Podstawą gwarancji jest faktura Vat. Kominkisklep.com.pl zawsze każdemu Klientowi wystawia  fakturę Vat za zakupione produkty. Faktura wysyłana jest Pocztą Polską zawsze listem poleconym.
Jako  dzień rozpoczynający okres gwarancyjny uznaje się datę wystawienia faktury.

9.Wszelkie  produkty sprzedawane w sklepie KominkiSklep.pl są fabrycznie nowe oraz  objęte podatkiem Vat w wysokości 23%